Lov om endringer i plan- og bygningsloven 14. juni 1985 nr. 77 og i visse andre lover om arealdisponering

Ot.prp. nr. 51 for 1987-88, innst. O. nr. 30, besl. O. nr. 46, besl. L. nr. 2, besl. O. nr. 51 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 02.02.1989 Innst. O. nr. 30 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.02.1989

   Behandlet andre gang i Odelstinget: 16.03.1989

   Behandlet i Lagtinget: 13.03.1989