Samtykke til statsregulering for utbygging av Melfjord-vassdraget

St.prp. nr. 132 for 1987-88, innst. S. nr. 91 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 01.02.1989 Innst. S. nr. 91 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.02.1989

   Behandlet i Stortinget: 16.02.1989