Hovedretningslinjer for Forsvarets virksomhet i tiden 1989-93

St.meld. nr. 54 for 1987-88, innst. S. nr. 160 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 27.04.1989 Innst. S. nr. 160 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.04.1989

   Behandlet i Stortinget: 19.05.1989