Bompengefinansiering av Rennesøys fastlandsforbindelse i Rogaland

St.prp. nr. 131 for 1987-88, innst. S. nr. 59 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 08.12.1988 Innst. S. nr. 59 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.1988

   Behandlet i Stortinget: 15.12.1988