Ny lov om bidragsforskott (forskotteringsloven)

Ot.prp. nr. 76 for 1987-88, innst. O. nr. 21, besl. O. nr. 37 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 19.12.1988 Innst. O. nr. 21 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.12.1988

   Behandlet i Odelstinget: 26.01.1989

   Behandlet i Lagtinget: 09.02.1989