Kontrollutvalgets årsberetninger og visse spørsmål innenfor overvåkings- og sikkerhetstjenesten

St.meld. nr. 50 for 1987-88, innst. S. nr. 17 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 25.10.1988 Innst. S. nr. 17 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.10.1988

   Behandlet i Stortinget: 15.12.1988