Helsepolitikken mot år 2000. Nasjonal helseplan

St.meld. nr. 41 for 1987-88, innst. S. nr. 120 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 15.03.1989 Innst. S. nr. 120 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.03.1989

   Behandlet i Stortinget: 04.04.1989