Lov om endring i lov av 16. juni 1939 nr. 6 om husleie og i plan- og bygningslova 14. juni 1985 nr. 77

Ot.prp. nr. 4, innst. O. nr. 27, besl. O. nr. 40 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 26.01.1989 Innst. O. nr. 27 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.01.1989

   Behandlet i Odelstinget: 09.02.1989

   Behandlet i Lagtinget: 22.02.1989