Utviding av fjernsynstilbodet i Noreg (TV-2)

St.meld. nr. 44 for 1987-88, innst. S. nr. 187 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 11.05.1989 Innst. S. nr. 187 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 25.05.1989