Forslag fra stortingsrepresentantene Magnar G. Huseby og Sverre Mauritzen datert 11. mai 1988 om endringer i lov om borettslag

Dokument nr. 8:36 for 1987-88, innst. O. nr. 17 for 1988-89

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Magnar G. Huseby, Sverre Mauritzen Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 08.12.1988 Innst. O. nr. 17 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.1988

   Behandlet i Odelstinget: 09.02.1989