Forslag fra stortingsrepresentantene Margit Hansen-Krone og Sigurd Holemark datert 11. mai 1988 om salg av eiendommer som forvaltes av Statens skoger

Dokument nr. 8:37 for 1987-88, innst. S. nr. 204 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Margit Hansen-Krone, Sigurd Holemark Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 19.05.1989 Innst. S. nr. 204 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 30.05.1989