Forslag fra stortingsrepresentantene Ingvard Sverdrup, Sverre Mauritzen, Margit Hansen-Krone og Wenche Frogn Sellæg om flytting av sentraladministrasjonen i Distriktenes Utbyggingsfond ut fra Oslo

Dokument nr. 8:45 for 1987-88, innst. S. nr. 223 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ingvard Sverdrup, Margit Hansen-Krone, Sverre Mauritzen, Wenche Frogn Sellæg Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 26.05.1989 Innst. S. nr. 223 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 08.06.1989