Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om tiltak for reduksjon av forurensningsproblemene i Norge

Dokument nr. 8:46 for 1987-88, innst. S. nr. 180 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen (Forslagets pkt. 6 er forelagt finanskomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 10.05.1989 Innst. S. nr. 180 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 14.06.1989