Midlertidig lov om forsøk med reklamesendinger i Norsk Rikskringkasting m.v. (NRK)

Ot.prp. nr. 72 for 1987-88, innst. O. nr. 70 for 1988-89

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 11.05.1989 Innst. O. nr. 70 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Ikke bifalt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.1989

   Behandlet i Odelstinget: 25.05.1989