Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om endring av ordningen for utnevnelse av kringkastingssjef

Dokument nr. 8:47 for 1987-88, innst. S. nr. 51 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 01.12.1988 Innst. S. nr. 51 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.1988

   Behandlet i Stortinget: 13.12.1988