Forslag fra stortingsrepresentant Kjellbjørg Lunde i forbindelse med økokatastrofen i Barentshavet

Dokument nr. 8:48 for 1987-88, innst. S. nr. 106 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjellbjørg Lunde Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 22.02.1989 Innst. S. nr. 106 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.02.1989

   Behandlet i Stortinget: 14.03.1989