Forslag fra stortingsrepresentantene Kåre Gjønnes og Lars Gunnar Lie om handlingsplan for reduksjon av sprøytemidler i landbruket

Dokument nr. 8:50 for 1987-88, innst. S. nr. 94 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kåre Gjønnes, Lars Gunnar Lie Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 10.02.1989 Innst. S. nr. 94 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.02.1989

   Behandlet i Stortinget: 21.02.1989