Endring av Stortinget sitt vedtak om fellesskattøren i 1989

St.prp. nr. 9, innst. S. nr. 78 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 15.12.1988 Innst. S. nr. 78 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.12.1988

   Behandlet i Stortinget: 20.12.1988