Forslag fra stortingsrepresentant Solveig Sollie om privat dagmammavirksomhet

Dokument nr. 8:51 for 1987-88, innst. S. nr. 138 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Solveig Sollie Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 05.04.1989 Innst. S. nr. 138 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.04.1989

   Behandlet i Stortinget: 17.04.1989