Avtale om drift av Deccastasjon på Shetland og om auke av løyvingane på statsbudsjettet for 1988 under kap. 1070 Elektroniske navigasjonshjelpemidler, post 11 Varer og tenester med 1 million kroner

St.prp. nr. 8, innst. S. nr. 10 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 13.10.1988 Innst. S. nr. 10 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.10.1988

   Behandlet i Stortinget: 27.10.1988