Distrikts- og regionalpolitikken

St.meld. nr. 31 (1996-97), Innst. S. nr. 242 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 04.06.1997 Innst. S. nr. 242 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.1997

   Behandlet i Stortinget: 13.06.1997