Forslag fra stortingsrepresentantene Kaci Kullmann Five, Lars Roar Langslet og Hallgrim Berg om endring i §§ 5 og 6 i Kringkastingsloven

Dokument nr. 8:1, innst. O. nr. 41 for 1988-89

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Hallgrim Berg, Kaci Kullmann Five, Lars Roar Langslet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 16.03.1989 Innst. O. nr. 41 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.03.1989

   Behandlet i Odelstinget: 06.04.1989