Den 83. internasjonale arbeidskonferanse i Geneve, 4.-20. juni 1996

St.meld. nr. 53 (1996-97), Innst. S. nr. 236 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 04.06.1997 Innst. S. nr. 236 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.1997

   Behandlet i Stortinget: 06.06.1997