Postverkets organisasjon

St.prp. nr. 13, innst. S. nr. 23 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 09.11.1988 Innst. S. nr. 23 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.11.1988

   Behandlet i Stortinget: 28.11.1988