Omdisponering av og tilleggsbevilgning til forsvarsbudsjettet for 1988 i forbindelse med Norges deltaking i FN's fredsbevarende styrke i Libanon

St.prp. nr. 11, innst. S. nr. 20 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 31.10.1988 Innst. S. nr. 20 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.10.1988

   Behandlet i Stortinget: 03.11.1988