Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om økte strafferammer for seksualforbrytelser mot barn

Dokument nr. 8:2, innst. S. nr. 237 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 02.06.1989 Innst. S. nr. 237 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1989