Auka innsats av arbeidsmarknadstiltak for ungdom. Tilleggsløyving til dagpengar ved arbeidsløyse og til lønnsgaranti ved konkurs. Endringar under kapitla 520, 521, 522, 2541 og 2542

St.prp. nr. 15, innst. S. nr. 53 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 05.12.1988 Innst. S. nr. 53 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.1988

   Behandlet i Stortinget: 15.12.1988