Endringer på statsbudsjettet medregnet folketrygden for 1988 under enkelte kapitler under Sosialdepartementet

St.prp. nr. 16, innst. S. nr. 28 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 17.11.1988 Innst. S. nr. 28 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.11.1988

   Behandlet i Stortinget: 30.11.1988