Statsbudsjettet 1988. Om tiltak for å styrke helsetjenesten i fylkeskommunene

St.prp. nr. 17, innst. S. nr. 32 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 23.11.1988 Innst. S. nr. 32 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.1988

   Behandlet i Stortinget: 29.11.1988