Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om at Stortinget beklager kulturminister Hallvard Bakkes innstilling til Regjeringen om å utnevne Arbeiderpartiets nestleder Einar Førde til kringkastingssjef

Dokument nr. 8:4, innst. S. nr. 52 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 01.12.1988 Innst. S. nr. 52 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.1988

   Behandlet i Stortinget: 13.12.1988