Videreføring av arbeidet med utredning av datasystemer i skatteetaten m.m.

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 1. Budsjett-innst. S. nr. 2. Tillegg nr. 1 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 10.11.1988 Budsjett-innst. S. nr. 2 Tillegg nr. 1 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.11.1988

   Behandlet i Stortinget: 17.11.1988