Samtykke til ratifikasjon av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Folkerepublikken Bulgaria til unngåelse av dobbeltbeskatning med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Sofia den 1. mars 1988

St.prp. nr. 21, innst. S. nr. 61 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 08.12.1988 Innst. S. nr. 61 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.1988

   Behandlet i Stortinget: 20.12.1988