Personellmessig styrking av Arbeidsformidlingen, kap. 521. Opprettelse av 2-års engasjementer

St.prp. nr. 22, innst. S. nr. 36 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 24.11.1988 Innst. S. nr. 36 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.1988

   Behandlet i Stortinget: 29.11.1988