Norsk sameråds virksomhet i 1987

St.meld. nr. 14, innst. S. nr. 90 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 26.01.1989 Innst. S. nr. 90 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.01.1989

   Behandlet i Stortinget: 09.02.1989