Den norske stats oljeselskap a.s' tiltredelse av drivverdighet for Statfjord nord og Statfjord øst

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 3. Budsjett-innst. S. nr. 8. Tillegg nr. 1 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 09.12.1988 Budsjett-innst. S. nr. 8 Tillegg nr. 1 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1988

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1988