Overføring av det administrative ansvaret for fylkesmannsembetene fra Justisdepartementet til Forbruker- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 4. Budsjett-innst. S. nr. 2. Tillegg nr. 2 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for justiskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 13.12.1988 Budsjett-innst. S. nr. 2 Tillegg nr. 2 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.1988

   Behandlet i Stortinget: 15.12.1988