Endringer i bevilgninger m.v. under forsvarsbudsjettet for 1988

St.prp. nr. 24, innst. S. nr. 27 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 18.11.1988 Innst. S. nr. 27 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.11.1988

   Behandlet i Stortinget: 24.11.1988