Endringer i vilkår på husbanklån

St.prp. nr. 25, innst. S. nr. 57 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 06.12.1988 Innst. S. nr. 57 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.1988

   Behandlet i Stortinget: 15.12.1988