Lov om granskingskommisjon for brannen på Scandinavian Star

Innst. 144 L (2015-2016), Lovvedtak 43 (2015-2016)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Innstilling avgitt 18.12.2015 Innst. 144 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.12.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget: 04.02.2016