Fullmakt til å ta opp innanlandske og utanlandske statslån

St.prp. nr. 27, innst. S. nr. 35 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 24.11.1988 Innst. S. nr. 35 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.1988

   Behandlet i Stortinget: 02.12.1988