Tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 1988 under Forbruker- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 26, kap. 1580, innst. S. nr. 31 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 23.11.1988 Innst. S. nr. 31 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.1988

   Behandlet i Stortinget: 25.11.1988