Omorganisering av introduksjonsprogram for fremmedspråklige. Opprettelse av 2-års engasjementer, kap. 521

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 24.11.1988 Budsjett-innst. S. nr. 5 Tillegg nr. 1 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.1988

   Behandlet i Stortinget: 29.11.1988