Bevilgning til planlegging av hovedflyplass for Oslo-området på Hurum

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 9. Budsjett-innst. S. nr. 14. Tillegg nr. 1 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 08.12.1988 Budsjett-innst. S. nr. 14 Tillegg nr. 1 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.1988

   Behandlet i Stortinget: 15.12.1988