Tilleggsbevilgning under Miljøverndepartementets kap. 1448 på statsbudsjettet for 1988

St.prp. nr. 23, innst. S. nr. 40 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 30.11.1988 Innst. S. nr. 40 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.1988

   Behandlet i Stortinget: 07.12.1988