Eierforhold i mediesektoren

St.meld. nr. 18 (1996-97), Innst. S. nr. 231 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 02.06.1997 Innst. S. nr. 231 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.1997

   Behandlet i Stortinget: 05.06.1997