Endringer i bevilgningene under Kommunal- og arbeidsdepartementets budsjett for 1988

St.prp. nr. 31, innst. S. nr. 56 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 06.12.1988 Innst. S. nr. 56 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.1988

   Behandlet i Stortinget: 15.12.1988