Endringar av løyvingane på statsbudsjettet for 1988 under Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 40, innst. S. nr. 66 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 08.12.1988 Innst. S. nr. 66 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.1988

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1988