Statsavgift ved totalisatorspill og endring i statsbudsjettet for 1988 kap. 5571.

St.prp. nr. 41, innst. S. nr. 79 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 16.12.1988 Innst. S. nr. 79 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.12.1988

   Behandlet i Stortinget: 20.12.1988