Jordbruksoppgjøret 1988 - endringer i statsbudsjettet for 1988 og revidert budsjett for Statens Kornforretning m.m.

St.prp. nr. 43, innst. S. nr. 73 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 13.12.1988 Innst. S. nr. 73 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.1988

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1988