Høve til å omrekna kostprisen ved skattlegging av inntekt i samband med visse avhendingar av fast eigedom og rettar over slik eigedom i 1989

St.prp. nr. 44, innst. S. nr. 58 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 07.12.1988 Innst. S. nr. 58 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.1988

   Behandlet i Stortinget: 12.12.1988